Collection: Keiki o ka 'aina

" keiki o ka 'aina"  means "children of the land."

 

As children of the land we appreciate , love , respect  and  must take care of the land , the flora and fauna of the islands and the island lifestyle. 

Keiki o ka 'aina